هسته های جدید و سیستم عامل های جدید! - وبلاگ VPScheap.NET

هسته های جدید و سیستم عامل های جدید! – وبلاگ VPScheap.NET

لحظه ای که همه شما مشتاقانه منتظرش هستید. قالب های جدید سیستم عامل، نسخه های جدید هسته، پشتیبانی از Docker و موارد دیگر!

برای یکی از ما ثبت نام کنید سرور بودجه (https://www.vpscheap.net/pricing.aspx#budget-servers) و از آخرین تصاویر Ubuntu/Debian/CentOS یا openSUSE انتخاب کنید.

ایجاد در عرض چند ثانیه پس از دریافت و پردازش پرداخت انجام می شود. بازسازی SSD ما در مقایسه با سایر ارائه دهندگان با سیستم های قالب کش تنها چند دقیقه طول می کشد.

امروز امتحانش کن!